INFORMACJE:GMINA | GOSPODARKA | SPORT | KULTURA |
08.10.2014 Środa
Kardynał Stefan Wyszyński Okiem Radnej - Święcenie Krzyża Misyjnego i tablicy pamiątkowej Stefana Wyszyńskiego

5 października 2014 roku w Rychwale ks. dr Prałat Artur Niemira Kanclerz Kurii Biskupiej we Włocławku poświęcił Krzyż Misyjny oraz tablicę upamiętniającą Sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego.

30.08.2014 Sobota
Okiem radnej Okiem Radnej - Wkrótce wybory samorządowe 2014

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku.

13.06.2014 Piątek
Piknik Rodzinny w Grabowej 2014 Okiem Radnej - Piknik rodzinny w Grabowej

31 maja 2014 roku w Grabowej odbył się piknik rodzinny Europejskie rytmy i smaki.
Turniej sportowy, konkursy i majówka stały się znakiem grabowskiej biesiady; więc frekwencja dopisała!

06.06.2014 Piątek
Okiem Radnej - Festiwal Szkoły z Klasą 2.0

...kto chce szybkiego rozwoju społeczeństwa,
musi inwestować w kulturę,
w kapitał ludzki!

Leon Dyczewski

21 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych odbył się Festiwal Szkoły z Klasą 2.0.
Festiwal Nauki by uwieńczeniem całorocznej pracy uczniów oraz zespołu nauczycieli biorących udział w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

24.02.2014 Poniedziałek
Jerzy Łojko na Sesji RM Okiem Radnej - Sesja Specjalna Rady Miejskiej w Rychwale

21 lutego 2014 roku w Rychwale odbyła się Sesja Specjalna
z okazji zakończenia Roku Jubileuszowego
600-lecia Lokacji Miasta Rychwał.

03.10.2013 Czwartek
Biblioteka Rychwał Okiem Radnej - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale.

Człowiek twórcą, celem i sensem kultury!
Co leży u podstaw rozwoju współczesnych narodów, społeczeństw...?

18.03.2013 Poniedziałek
Okiem Radnej - Rok 1863 na Ziemi Rychwalskiej

Rok 2013 został nazwany Rokiem obchodów Powstania Styczniowego.
Powstanie tragiczne!
Idea szlachetna!

04.12.2012 Wtorek
Okiem Radnej - Sens świętowania...

Święto Narodzenia Pańskiego Kościół Zachodni obchodzi od połowy IV wieku. Święty Augustyn (+430) pisał, iż jest to pamiątka (memoria); Właśnie ten czas przyjścia Chrystusa na Ziemię rokrocznie obchodzimy jako Święto Bożego Narodzenia. Przeżywamy Je w tle szopki, aniołków, pasterzy, baranków i przy śpiewie kolęd.

11.11.2012 Niedziela
Civitas Christiana Okiem Radnej - Udział w kulturze?

Czy udział w kulturze jest modny?
Czy udział w kulturze jest pasją?
CZY MOŻE KONIECZNOŚCIĄ?

09.02.2012 Czwartek
Okiem Radnej - Rewitalizacja Rynku

nadal budzi emocje... aż do skrajnych poglądów - np. że plac zieleni należało pozostawić w spokoju,
ograniczyć się tylko do zamontowania kilku ławeczek.
Rynek w latach swojej świetności tętnił życiem!

20.11.2011 Niedziela
Okiem Radnej - Dzień Edukacji Narodowej w 2011 roku w Gminie Rychwał

...mądrość zależy od trzech rzeczy:
Osobowości, Wiedzy, Samokontroli

Sokrates

02.05.2011 Poniedziałek
Okiem Radnej - Polski Papież - sługa pokory...

Pontyfikat: Międzykontynentalny Pielgrzym. Człowiek dialogu i strażnik tradycji. Intelektualista, pełen szacunku wobec wiary prostych ludzi. Przenikliwy znawca współczesnego świata, duszpasterz, ale i mistyk.
Przyjaciel - Przewodnik duchowy - Nauczyciel życia. Patriota; Literat...
Znakomity Syn Narodu Polskiego, Syn polskiej Ziemi!

13.01.2011 Czwartek
Okiem Radnej - Koncert kolęd i pastorałek

W dniu 6 stycznia 2011 roku Mieszkańcy Rychwała mogli przeżyć kolejną ucztę duchową;

13.01.2011 Czwartek
Okiem Radnej - Dzielimy się opłatkiem...

W dniu 5 stycznia 2011 roku w Sali OSP w Rychwale odbyło się Spotkanie opłatkowe; organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Rychwale.

14.12.2010 Wtorek
Okiem Radnej - Po wyborach...

Bycie radnym oznacza reprezentowanie interesów miejscowości, w której zostało się wybranym,
także - uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju Gminy, Miasta...
Z kolei wybrani - delegowani powinni mieć świadomość, że nie zostali oni powołani przez wyborców przypadkowo, dziwnym trafem czy zrządzeniem losu.

25.08.2010 Środa
Okiem Radnej - Pisać każdy może... ?

Chodzi mi o to, aby język giętki
    Powiedział wszystko, co pomyśli głowa: (...)
Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem.
Strofa być winna taktem, nie wędzidłem

Juliusz Słowacki

24.05.2010 Poniedziałek
Okiem Radnej - Konkurs Wiedzy o Gminie Rychwał - podsumowanie

Człowieka nie możesz
niczego nauczyć;
możesz jedynie pomóc mu
znaleĽć wiedzę w nim samym!

Galileusz

01.04.2010 Czwartek
Okiem Radnej - Civitas Christiana

Kultura, to sposób bytowania człowieka!
Przyszłość człowieka zależy od kultury.

Jan Paweł II

29.03.2010 Poniedziałek
Okiem Radnej - Letnie imprezy

Mieszkańcy Gminy Rychwał w okresie letnim mieli okazję uczestniczyć w imprezach lokalnych
(Rychwalia, Święto Plonów, VI Impresje Muzyczne).

17.01.2010 Niedziela
Okiem Radnej - Echo Wacława Jedyńskiego

Nowy Rok słania do refleksji, zadumy, wspomnień...