INFORMACJE:| GOSPODARKA |
10.12.2015 Czwartek
Solidarni w Partnerstwie Punkt Konsultacyjny SSWP

11. grudnia 2015 Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie organizuje Punkt Konsultacyjny i zaprasza m.in. mieszkańców gminy Rychwał. Spotkanie dotyczy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

03.09.2014 Środa
Ankieta Ocena wykorzystania środków unijnych przez gminę Rychwał

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety skierowanej do mieszkańców gminy Rychwał.

21.10.2013 Poniedziałek
Hala widowiskowo-sportowa Rychwał Hala widowiskowo-sportowa w Rychwale - Akt Erekcyjny

Kiedy sportu Ci mało, na naszą rychwalską halę ruszaj śmiało!
(Patrycja Cegielska - uczennica Zespołu Szkół w Rychwale)

01.10.2013 Wtorek
Siłownie wiatrowe Wiatraki w Gminie Rychwał

demokracja (gr.),
forma ustroju państwa, w którym uznaje się wolę większości
jako źródło władzy (...)
Encyklopedia Powszechna

10.02.2012 Piątek
Solidarni w Partnerstwie Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie - krótka historia i ...nie tylko!

Zaczęło się od porozumienia Gmin: Stare Miasto i Rychwał!
W latach 2005 - 2006 w/w Gminy wspólnie realizowały projekt
w ramach I schematu Pilotażowego Programu Leader+ .

09.02.2012 Czwartek
Okiem Radnej - Rewitalizacja Rynku

nadal budzi emocje... aż do skrajnych poglądów - np. że plac zieleni należało pozostawić w spokoju,
ograniczyć się tylko do zamontowania kilku ławeczek.
Rynek w latach swojej świetności tętnił życiem!

28.03.2011 Poniedziałek
Walne Zebranie Solidarni w Partnerstwie Walne Zebranie Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie

W dniu 25 marca w Rzgowie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 przedstawił Prezes Zarządu; mówił...

28.02.2011 Poniedziałek
Ostatnie wybory...

W dniu 28 lutego 2011 roku Mieszkańcy Rychwała wybrali Przewodniczącego i Zarząd Miasta.

08.02.2011 Wtorek
Solidarni w Partnerstwie Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie - działa!

Wnioski Odnowa i rozwój wsi dla Gminy Rychwał.
Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał.

14.12.2010 Wtorek
Okiem Radnej - Po wyborach...

Bycie radnym oznacza reprezentowanie interesów miejscowości, w której zostało się wybranym,
także - uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju Gminy, Miasta...
Z kolei wybrani - delegowani powinni mieć świadomość, że nie zostali oni powołani przez wyborców przypadkowo, dziwnym trafem czy zrządzeniem losu.

25.11.2010 Czwartek
Szanowni Mieszkańcy Rychwała!

Serdecznie dziękuję za życzliwość, poparcie i zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście
w dniu 21 listopada 2010 roku.
To bardzo cieszy, ale i zobowiązuje!

09.11.2010 Wtorek
Kandydat do Rady Miejskiej w Rychwale - 2010

Kandyduję do Rady Miejskiej w Rychwale z niezależnego - własnego Komitetu Wyborczego Wyborców Nauka i Tradycja w Przyszłość. Pragnę mieć wpływ na rozwój Gminy Rychwał - na miarę XXI wieku.
Leokadia Maria Śniegowska - Jaka jestem?

27.10.2010 Środa
Pierwsza inwestycja w ramach PROW 2007-2013 Dom Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich

21 października 2010 roku doszło do odbioru remontowanego budynku
Domu Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich
- etap I realizacji wnosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

20.10.2010 Środa
Wybory samorządowe odbędą się 21 listopada 2010 roku

W dniu 28 września 2010 roku powstał Komitet Wyborczy Wyborców (KWW) Nauka i Tradycja - w Przyszłość.
19 października 2010 roku pełnomocnik w/w Komitetu... zgłosił w okręgu wyborczym numer 1 kandydata na radną do Rady Miejskiej w Rychwale Leokadię Marię Śniegowską zamieszkałą w Rychwale:

18.10.2010 Poniedziałek
Wnioski złożone przez Gminę Rychwał w ramach PROW

Wnioski złożone przez Gminę Rychwał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie.

16.09.2010 Czwartek
Konferencja LGD w Ślesinie... Konferencja w Ślesinie

Lokalna Grupa Działania Solidarni w Partnerstwie w dokumencie
Lokalna Strategia Rozwoju założyła wiele celów operacyjnych skierowanych
na aktywizację i nabywanie umiejętności przez mieszkańców obszaru LGD; m.in.: w zakresie:
zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz zwiększanie usług turystycznych i rekreacji;

08.09.2010 Środa
Solidarni w Partnerstwie Lokalna Strategia Rozwoju

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR  zawarta w dniu 26 czerwca 2009 roku w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Stowarzyszeniem Solidarni w Partnerstwie określa między innymi:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
  • oraz w §4.- Środki finansowe na realizację LSR.