INFORMACJE:| KULTURA |
08.05.2014 Środa
Flaga Watykanu 27 kwietnia 2014 roku Santo Subito wypełniło się!

Papież Jan XXIII i Jan Paweł II
zostali wpisani do albumu Świętych do Kościoła Katolickiego!

Jan XXIII - Papież Dobroci!

Papież Ludu Bożego; o świętości zaświadczył swoim życiem

Jan Paweł II - Papież Rodziny!

Papież nadziei, wolności, miłości; Nieskończona Mądrość

Jan XXIII
otworzył okno na Świat -
Jan Paweł II
do tego Świata wstąpił!
 
 
Jan XXIII
otworzył Sobór Watykański II -
Jan Paweł II
kontynuował założenia!

Święty Jan XXIII:
Papież Rewolucjonista - Encyklika o pokoju
Życie to pielgrzymka; tutaj jesteśmy na chwilę...
Kiedy uśmiech osusza łzy, otwiera się niebo!

Święty Jan Paweł II:
Dużo czasu poświęcał ludziom kultury i sztuki.
Egzamin z naszej wolności jest przed nami;
wolność - trzeba ciągle zdobywać!

Anna Dymna powiedziała: Jesteśmy wybrańcami losu.

Obaj byli czcicielami Matki Bożej!
Obaj - Papieżami Pokoju!

Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu: Kanonizacja dwóch wielkich Papieży XX wieku...