INFORMACJE:| KULTURA |
03.10.2013 Czwartek
Biblioteka Rychwał Okiem Radnej - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale.

Człowiek twórcą, celem i sensem kultury!
Co leży u podstaw rozwoju współczesnych narodów, społeczeństw...?

Wiesław Malicki twierdzi:
Tylko słowa, które mają kształt duszy, nie są ulotne!
Z kolei Ks. prof. dr hab.Leon Dyczewski wypowiada refleksje:
...to właśnie KULTURA jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, to ona go warunkuje.

Ponieważ problematyka ta gości zarówno na akademickich seminariach, jak i w codziennej publicystyce, odnalezienie właściwej hierarchii może stanowić antidotum na często głoszone ponure proroctwa zdehumanizowanego społeczeństwa...

Jaką rolę przypisuje się bibliotekom, których żywot bywa umniejszany, a nawet - kwestionowany?!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale, jak wynika z pierwszych dokumentów, istnieje już od 1948 roku!
Księgozbiór gromadzono na przestrzeni lat; książki pozyskiwano z różnych źródeł i okazjonalnie, np. z okazji różnych rocznic.

Rok 1991 był rokiem przełomowym w działalności Biblioteki; zlikwidowano punkty biblioteczne.

W roku 2008, uchwałą Rady Miejskiej w Rychwale, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna została przekształcona w samodzielną instytucję kultury, uzyskując tym samym osobowość prawną i wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury.

Zabytkowy budynek (z XIX w.), dla celów Biblioteki, został zmodernizowany!
W odrestaurowanym budynku uwzględniono walory architektoniczne.

Obecnie Biblioteka znajduje się w pięknym, przyjaznym ludziom i środowisku, budynku; zajmuje dwie kondygnacje:

  • na parterze - wypożyczalnia książek z kącikiem dla dzieci oraz sala komputerowa z dostępem do internetu,
  • na piętrze - czytelnia.

Biblioteka jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Gminy Rychwał.

Panie (dyrektor Elżbieta Zaremba i Marzena Stawska) zaskakują czytelników ciekawą ofertą czytelniczą, kulturalną i edukacyjną, np. we wrześniu odpowiedziały na apel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego: wyreżyserowały „Zemstę” Aleksandra Fredry. Samorządowcy przyjęli zaproszenie.
14 września br. „Narodowe Czytanie” odbiło się głośnym echem w Parku Miejskim w Rychwale
(czytaj nasz artykuł X Rychwalskie Impresje Muzyczne)