INFORMACJE:| KULTURA |
18.03.2013 Poniedziałek
Okiem Radnej - Rok 1863 na Ziemi Rychwalskiej

Rok 2013 został nazwany Rokiem obchodów Powstania Styczniowego.
Powstanie tragiczne!
Idea szlachetna!

Bez patrzenia w przeszłość -
Trudno patrzeć w przyszłość!

Żyjemy w łańcuchu pokoleń; tradycja patriotyczna ma swoje echa, a pamięć o dziadach i pradziadach zobowiązuje.
Sięganie do przeszłości, do wymiaru lokalnego;
do patriotyzmu, do źródeł polskości, do tradycji kultury - jest powinnością każdego pokolenia.
Wielkie rocznice sprzyjają zadumie nad przeszłością...

Wypełniając kartę historii Bohaterów Ziemi Rychwalskiej,
pragnę pochylić głowę nad dziejową przeszłością naszych Ojców...

W 1863 roku w Polsce wybuchały powstania...
Wielkopolska była terenem powstańczych działań, zwłaszcza Jej Wschodnia część! Ludność stanęła zbrojnie przeciw zaborcom, odbywały się liczne potyczki. Ponieważ Rosjanie zacierali ślady, dotąd nie znamy wiele miejsc pochówku powstańców, dotąd wiele wydarzeń lokalnych nie doczekało się należnych im kart w historii.
Wielkopolska jest usiana bezimiennymi mogiłami!

W 1863 roku działania powstańcze objęły również naszą Gminę, choć nie dotarły bezpośrednio do Rychwała.

Taczanowski nękany podjazdami rosyjskimi opuścił Pyzdry i skierował się w kierunku Grodźca, a potem - Rychwała. Powstańcy szli na północ do Dąbroszyna, gdzie miała miejsce potyczka z Rosjanami (3 - 5 maja ?). Na krótko schronili się w lasach dąbroszyńskich i grabowskich. Na szczycie góry pochowali poległych. 6 maja dotarli do Koła.

Kolejna potyczka miała miejsce 30 maja we wsi Grochowy. Była to walka zwycięska, choć nie bez ofiar. W bitwie zginęło 25 powstańców, w tym ksiądz Stefan Cieślak - bernardyn. Powstańcy zostali pochowani w Grochowach na cmentarzu parafialnym.
Na pomniku znajduje się napis: 25 Bohaterom Powstania Styczniowego, którzy oddali życie za ojczyznę.

Po upadku Powstania Styczniowego w 1864 roku na mocy ukazu carskiego rozpoczęto likwidację miast;
Rychwał stracił prawa miejskie.
Zaborca zezwolił tylko na powstanie straży pożarnej.

Rokrocznie czcimy pamięć tych, którzy spoczywają na Ziemi Rychwalskiej;
tych, którzy przelali krew - oddali życie!
My jesteśmy echem ich ofiar!
Została w nas świadomość historyczna!

Pomnikiem tamtych czasów będzie nazwa ulicy w kształcie ronda położonej w Rychwale u zbiegu ulic Kaliskiej i Grodzieckiej oraz drogi krajowej nr 25.
18 marca 2013 roku Rada Miejska w Rychwale podjęła uchwalę o nadaniu w/w ulicy nazwy:
„Rondo im. Bohaterów Powstania Styczniowego”.
Niech przypomina każdemu o bohaterstwie Mieszkańców Ziemi Rychwalskiej!
Niech pamięć trwa...!

P.S.
Artykuł został opracowany w oparciu o miejscową ustną tradycję przekazywaną z ust do ust
oraz śladowe wzmianki w dostępnej literaturze.
Artykuł nie wyczerpuje tematu.