INFORMACJE:| KULTURA |
17.04.2012 Wtorek
Civitas Christiana XXVIII Sympozjum Stąd Nasz Ród

Trzeba okazać nową dojrzałość wolności.
(...) czas na dojrzewanie
w wolności odzyskanej
.
Jan Paweł II

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
Warszawa - Gniezno - Poznań
było organizatorem XXVIII Sympozjum Stąd Nasz Ród.

14 kwietnia 2012 roku w Gnieźnie odbyła się debata panelowa
o naszej narodowej, społecznej, kulturowej i duchowej przeszłości:

Samo krytykowanie, to sianie defetyzmu.
Upłynął Wiek Złoty - musimy się wziąć do duchowej roboty

na zakończenie dyskusji powiedział uczestnik Sympozjum.