INFORMACJE:| KULTURA |
21.11.2011 Poniedziałek
wszystko płynie...

W Bibliotece Miejsko - Gminnej w Rychwale 18 listopada 2011 roku konińska pisarka Jadwiga Naskręcka (ur. w Żychlinie) spotkała się z rychwalakami;
Spotkanie autorskie: Na żychlińską nutę nawiązuje do wierszy Jadwigi Naskręckiej poświęconych rodzinnej miejscowości i Fryderykowi Chopinowi.

W 2010 roku ukazał się zbiór zapisków Chopin w Żychlinie, w którym autorka przybliża mało znane epizody z życia kompozytora oraz współczesne reperkusje tego zdarzenia:
To już historia, z której jesteśmy dumni, którą wypada znać, bo jest to nasze niezaprzeczalne bogactwo narodowe i kulturalne. Możemy cieszyć się, że nasz wielki Mistrz był tutaj i cząstkę swej duszy zostawił - napisała pisarka.

Tomik Po drodze jest zbiorem refleksji, doświadczeń, przemyśleń autorki:
...wędrowanie, zmienność, ruch, bo droga jest miejscem przemieszczania się w czasie i przestrzeni.

Ostatnią edycją obserwacji, uwag i rozmyślań pisarki zamkniętych w słowach panta rei jest tomik: wszystko płynie:

Nic nowego - tylko trzy rodzaje czasu
CZAS
przeszły - dokonany
zamknięty w kryształowej
kapsule dnia
...
teraźniejszy - kreatywny
dzisiejszy - czas dobrego
lub złego wiatru uczynków
...
przyszły - owiany tajemnicą
niepewnością nadzieją
...