INFORMACJE:| KULTURA |
20.11.2011 Niedziela
Okiem Radnej - Dzień Edukacji Narodowej w 2011 roku w Gminie Rychwał

...mądrość zależy od trzech rzeczy:
Osobowości, Wiedzy, Samokontroli

Sokrates

Dzień Edukacji Narodowej w 2011 roku w Gminie Rychwał przebiegał wyjątkowo uroczyście!

Stefan Dziamara Burmistrz Rychwała nawiązał do odległej tradycji wspólnych spotkań pracowników oświaty;
Zorganizowano w Rychwale Gminny Dzień Edukacji Narodowej!
W imieniu pracowników oświaty - tych aktywnych i tych przebywających na emeryturze - dziękujemy!

Świętowanie ważnych wydarzeń historycznych słania do refleksji...
Praca nauczyciela jest szczególnym powołaniem do czynnego tworzenia procesu rozwoju drugiego człowieka, głównie młodego człowieka. Współczesne uwarunkowania czynią tę pracę coraz trudniejszą; dokonujące się na naszych oczach zmiany cywilizacyjne i kulturowe doprowadziły do zachwiania tradycyjnych wzorców wychowawczych.
Czy jest drugi kraj w Europie, który by sferę dziedzictwa narodowego i edukację poddał tak ostrej ekonomizacji?
W kierunku szkoły płynie dziś wiele głosów i działań zmierzających do jej unowocześnienia, dostosowania do kryteriów europejskich, zmodernizowania...
Skutki kolejnych reform poznamy dopiero w przyszłości.

A dzisiaj?

Polska szkoła musi realizować obowiązki poszanowania wartości:
człowiek, prawda, miłość, wolność, dobro, piękno, ojczyzna, praca...
Szacunek dla flagi polskiej, godła i hymnu, akcent na historyczne postacie walczące i ginące w imię niepodległej Polski, wydarzenia będące chlubą narodu polskiego, ukazanie trwałości i wartości polskiej kultury, jej twórców, rozwijanie chęci działania na rzecz swojej społeczności lokalnej, społeczeństwa polskiego:
Kształtowanie postaw Patriotyzmu - to nie tylko domena humanistów!

Jeżeli rozejrzymy się wokoło, zobaczymy świat, jakiego nie było w przeszłości;
Uniwersalna kultura techniczna jednoczy świat - niestety - niszcząc stojącą na jej drodze tradycję.

Jan Paweł II przekonywał, że naród istnieje z kultury i dla kultury. Nie musi się bać Europy ani świata ten, kto jest głęboko zakorzeniony w kulturze własnego narodu, własnej Małej Ojczyzny!
Historia odległa rzadko bezpośrednio przekłada się na teraźniejszość. Jednak pewne błędy i słabości powracają regularnie, dlatego warto wracać do przeszłości, by z podniesioną głową, bez lęków i kompleksów iść naprzód.