INFORMACJE:| KULTURA |
23.09.2011 Sobota
Civitas Christiana XXVIII Ogólnopolski Sejmik Rodzinny

23 września 2011 roku w Kaliszu odbył się Ogólnopolski Sejmik Rodzinny
Rodzina po polsku. Zasady solidarności międzypokoleniowej.
W Sejmiku również uczestniczyły Panie z Rychwała!

Prowadzący - Jacek Stróżyński

Program:

 • Wyzwania społeczne, a solidarność międzypokoleniowa
 • Bieda i ubóstwo w polskich rodzinach
 • Nowe podatki rodzinne - zasada solidarności społecznej w wychowaniu dzieci i młodzieży
 • System ojcowsko - chrześcijański w wychowaniu młodzieży w duchu św. Alojzego Orione
 • Co z polską szkołą - w obronie wartości kulturowych szkoły

Praca w zespołach:

 • Rodzina w Wielkopolsce
 • Ludzie niepełnosprawni - szansa na samodzielne życie
 • Działalność na rzecz pomocy rodzinie
 • Zapobieganie sieroctwu naturalnemu i społecznemu.
  Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin uzależnionych
 • Formy pomocy ludziom ubogim...

Odwoływano się do słów


Jana Pawła II:

Solidarność - organizowanie się dla dobra wspólnego

Roztropna troska o dobro wspólne - to polityka!


i
Cycerona:

Nauka jest glebą, z której wyrasta i doskonali się Umiejętność!

Lekcja historii - kuźnicą Patriotyzmu!

Podsumowanie:

 • Opracowane wnioski zostaną przekazane zgodnie z kompetencjami.
 • Refleksje:
  • System edukacyjno - wychowawczy: Wykradzione pokolenie;
  • Brak solidarności pokoleniowej;
  • Miłością - na Miłość!
   (Dzisiaj tego brakuje).