INFORMACJE:| KULTURA |
02.05.2011 Poniedziałek
Okiem Radnej - Polski Papież - sługa pokory...

Pontyfikat: Międzykontynentalny Pielgrzym. Człowiek dialogu i strażnik tradycji. Intelektualista, pełen szacunku wobec wiary prostych ludzi. Przenikliwy znawca współczesnego świata, duszpasterz, ale i mistyk.
Przyjaciel - Przewodnik duchowy - Nauczyciel życia. Patriota; Literat...
Znakomity Syn Narodu Polskiego, Syn polskiej Ziemi!

Trudno ogarnąć dziedzictwo Jana Pawła II!

Zawsze miał czas na spotkania z dziećmi i młodzieżą. Rozmawiał z przywódcami mocarstw, uczonymi, artystami, ale też z najbiedniejszymi, głodującymi, bezrobotnymi, bezdomnymi, chorymi i pozbawionymi wolności.

Na przekór szacownym obyczajom, watykańskiej etykiecie, karcącym spojrzeniom ceremoniarzy, a nierzadko też wymogom bezpieczeństwa, podchodził do ludzi, dotykał ich, rozmawiał z nimi, brał dzieci na ręce, całował chorych, przytulał starców, pochylał się nad osobami siedzącymi na wózkach inwalidzkich.
Spontanicznie włączał się w śpiewy, tańce, obrzędy, czasami bardzo osobliwe dla człowieka Zachodu.

Jan Paweł II kochał Ludzi
i żył dla Ludzi!

Z czego wynikała ta nadzwyczajna postawa Jana Pawła II?

Pokora i służba, to niemodne dzisiaj słowa;
Nie są wysoko notowane na giełdach świata, w ostatnich czasach zwyczajnie zapomniane,
usunięte z pola widzenia, a nawet ośmieszane.

Uważam, że na długi pontyfikat Jana Pawła II, na Jego życie i dzieło należy spojrzeć właśnie przez pryzmat owych zakazanych słów!

Błogosławiony Papież Jan Paweł II;
Nasz Papież - Papież Polak!