INFORMACJE:| KULTURA |
10.04.2011 Niedziela
Koncert Orkiestry dętej w Rychwale

Orkiestra QUANTUM OSP w Rychwale zaprosiła Mieszkańców Rychwała na Koncert Dobroczynny!

9 kwietnia 2011 roku od godz. 18.00 w Remizie OSP w Rychwale zabrzmiały akordy:

  • Wiązanek melodii filmowych kina polskiego
  • Cyganeczki
  • Wiązanek melodii dzikiego zachodu
  • Speak Softly Love (główny motyw z filmu Ojciec chrzestny)
  • Hello Dolly
  • Torro Bravo (wiązanka melodii hiszpańskich);

Ponadto obejrzeliśmy:

  • Pokazy Mażoretek,
  • Musztrę paradną (przygotowaną specjalnie na koncerty w Austrii).

Apel do Przyjaciół rychwalskiej orkiestry był wynikiem potrzeby pozyskania środków na niepowtarzalną okazję wyjazdu na 4 dni na koncert do Strengber w Austrii!

Podczas Koncertu można było nabyć płyty DVD Orkiestry QUANTUM.

Uczestnicy Koncertu mieli okazję spędzić popołudnie w miłej atmosferze;
Podziękowania wyrażali poprzez owacje na stojąco, a - bisy były aplauzem i ukłonem wobec perfekcji Kapelmistrza i Jego wyjątkowego Dzieła!

Życzymy Orkiestrze Quantum powodzenia za granicą i dalszych sukcesów!