INFORMACJE:| KULTURA |
09.04.2011 Sobota
Civitas Christiana Polskość - wielość i pluralizm, czy ciasnota i zamknięcie? - panel dyskusyjny

W dniu 2 kwietnia 2011 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu zaproszeni członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddziału Miejskiego w Rychwale uczestniczyli w panelu
pt. Polskość - wielość i pluralizm, czy ciasnota i zamknięcie?;

Organizatorami byli:

  • Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Poznaniu
  • Duszpasterswo Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej

Panel dyskusyjny poprowadził mgr Karol Irmler - wiceprzewodniczący Rady Głównej KS Civitas Christiana, przewodniczący Oddziału Okręgowego w Poznaniu.

Panel objął następujące obszary i problemy do dyskusji:

  • Jan Paweł II, człowiek III tysiąclecia - wpływ polskości na Jego tożsamość duchową, patriotyczną i narodową
  • Jakie znaczenie mają dziś takie pojęcia jak: prawda, wolność, odpowiedzialność, patriotyzm, ojczyzna, naród
  • W jaki sposób dziedzictwo naszej przeszłości może być źródłem, oparciem i inspiracją dla współczesnej kultury polskiej

Prof. dr hab. Bogdan Walczak - językoznawca, polonista, slawista; m.in. mówił, że występują prawdy akceptowane oraz prawdy niewygodne; również wolność i suwerenność można rozumieć różnie, np. wolność jednego człowieka bywa niewolą dla wielu.

Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek - naukowiec i duchowny; eksponując ewolucję patriotyzmu na przestrzeni dziejów Polski, odwołał się do słów: Historia jest nauczycielką życia, a nasza przyszłość jest uwarunkowana przeszłością!
Stąd - m.in.. - zauroczenie Janem Pawłem II; Papież odwoływał się do korzeni, do polskości, do ojczyzny, a to: kultura, język, historia, zwyczaje, tradycja...

W Wadowicach wszystko się zaczęło: szkoła, teatr, duchowieństwo...
powiedział Jan Paweł II.

Jestem synem Polskiej Ziemi,
Naród - Ojczyzna, to
cnoty Patriotyzmu
-
akcentował Wielki Polak Jan Paweł II.