INFORMACJE:| KULTURA |
01.03.2011 Wtorek
Zaproszenie do Konkursu Wiedzy o Gminie Rychwał

Młody Reporter Gminy Rychwał - 2011

Zaproszenie do udziału w Konkursie

Uczmy nowe pokolenia historii!

Nie możemy zaczynać budować w czystym polu;
Nasza Mała Ojczyzna też ma przeszłość,
ma swoje dzieje, kulturę, literaturę, sztukę, rzeźbę...

Choć powinniśmy wypatrywać tych nowych świateł,

Musimy nieustannie nawiązywać do przeszłości,
Musimy zachować ofiarowane nam dziedzictwo!

Każda epoka,
Każda Mała Ojczyzna
potrzebuje własnych wzorców

- i chyba nie ma w tym nic złego...
Jest to naturalna kolej rzeczy.

Fragmenty Regulaminu Konkursu:

Dyrektorzy Szkół w Gminie Rychwał

Komisja Konkursu Wiedzy o Gminie Rychwał - 2011
Zaprasza
do udziału w V edycji Konkursu pt. Ocalić od Zapomnienia!
Młody Reporter Gminy Rychwał - 2011

Organizatorzy

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy Rady Miejskiej w Rychwale
 2. Urząd Gminy i Miasta w Rychwale

Adresaci Konkursu

 1. Młodzież kl. V i VI Szkół Podstawowych Gminy Rychwał
 2. Młodzież kl. I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rychwale

Komisja

Przewodniczący- Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał Stefan Dziamara
Zastępca- Leokadia Śniegowska
Sekretarz- Jolanta Olkowska
Członkowie komisji:- Cezary Piasecki
- Wanda Dominiak
- Justyna Maciejewska

Sponsorzy

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał
 2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W Rychwale
 3. Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie

Zasady organizacyjne

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny;
 2. Uczestnicy:
  • uczniowie klas Vi VI Szkół Podstawowych
  • uczniowie klasy I Gimnazjum w Rychwale

Laureat - otrzymuje tytuł:
Młody Reporter Gminy Rychwał - 2011

Cały Regulamin Konkursu jest dostępny w Placowkach Oświatowych Gminy Rychwał.

Komisja Konkursu