INFORMACJE:| GOSPODARKA |
08.02.2011 Wtorek
Solidarni w Partnerstwie Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie - działa!

Wnioski Odnowa i rozwój wsi dla Gminy Rychwał.
Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał.

 1. W 2009 roku Gmina Rychwał złożyła wniosek:
  Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał - etap I;
  całkowity koszt operacji: 189 871,28 zł
  wnioskowana kwota pomocy: 115 000,00 zł
 2. W 2010 roku Gmina Rychwał złożyła drugi wniosek:
  Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał - etap II:
  Całkowity koszt operacji : 152 116,51zł
  Wnioskowana kwota pomocy: 93 514,00 zł
 3. Na w/w działania w grudniu 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara podpisał umowę.
  Prace zostaną wykonane w 2011 roku.

Leokadia Śniegowska
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie

Oto poprzednie artykuły nawiązujące do powyższego tematu: