INFORMACJE:| KULTURA |
14.10.2015 Środa
Pióro pisarza rychwalaka Konkurs literacki Kiedy odzyskaliśmy nasz dom...

Warunkiem udziału jest napisanie tekstu poetyckiego lub prozatorskiego na temat:
Kiedy odzyskaliśmy nasz dom... Bronią Języka – Sztandar i Słowo, W siedemdziesiątą rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem.

Termin składania prac:
do 19 października 2014 r.
Forma składania prac:
Prace można składać osobiście u Katarzyny Osajdy lub Danuty Maciaszek albo poprzez e–mail: k.osajda@o2.pl
Organizatorzy:
Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał
Orkiestra Dęta Quantum OSP w Rychwale
Skład Komisji:
Kapelmistrz Zbigniew Osajda
Leokadia Śniegowska
Katarzyna Osajda
Danuta Maciaszek
Sponsorzy:
Starostwo Powiatowe w Koninie
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone!

Zgodnie z Regulaminem w konkursie może wziąć udział chyba każdy rychwalak.
Szczegółowy Regulamin Konkursu - Otwórz - Pobierz