INFORMACJE:| KULTURA |
08.10.2014 Środa
Kardynał Stefan Wyszyński Okiem Radnej - Święcenie Krzyża Misyjnego i tablicy pamiątkowej Stefana Wyszyńskiego

5 października 2014 roku w Rychwale ks. dr Prałat Artur Niemira Kanclerz Kurii Biskupiej we Włocławku poświęcił Krzyż Misyjny oraz tablicę upamiętniającą Sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego.

Na tablicy, oprócz wizerunku Kardynała, umieszczono napis:
Kocham Ojczyznę więcej niż
własne serce i wszystko, co czynię
dla Kościoła, czynię dla Niej.

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Rychwale oraz Parafia pw. Świętej Trójcy na uroczystą Mszę Świętą oraz część oficjalną zaprosili pracowników KS Civitas Christiana z Poznania oraz włodarzy z Rychwała;
Społeczność Rychwała również nie zawiodła!

Zasłużonym Paniom wręczono Honorowe Odznaki KS Civitas Christiana.

Montaż O Prymasie, który kochał nasturcje przybliżył postać ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(Komplikacja wierszy Marii Adam pt. Kochał nasturcje oraz tekstów z książki Prymasa Zagon polskiej ziemi);
interpretacji tekstu dokonali: Leokadia Śniegowska i Włodek Chrzanowski
.

Kochał Nasturcje

Prymas Polski
S T E F A N
kochał wszystkich ludzi
kochał wszystkie kwiaty
a najbliższe mu były nasturcje
siostry nasturcje mniejsze i większe
żółte pomarańczowe rdzawe i purpurowe
nasturcje z ostrogą
i z paznokciem na płatkach
jak pierścień
nasturcje papieskie...

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński kochał Boga, Ludzi, Ojczyznę...
Do najważniejszych wartości zaliczał Kulturę:
Ogromne bogactwo wspólnoty narodowej stanowią dobra odziedziczone, takie jak ziemia czy kultura narodowa.
Ziemia ojczysta to język, mowa, literatura, sztuka, kultura twórcza, kultura obyczajowa, kultura religijna.
...doniosłe znaczenie ma nasz stosunek do tych dóbr odziedziczonych przez nas. Wypracowały je pokolenia całego milenium, pokolenia, które żyły przed nami i uprawiały tę ziemię w sensie rodzimej i narodowej kultury

(Z homilii wygłoszonej 6 stycznia 1981 roku w Archikatedrze Św. Jana w Warszawie).

Jesteś

Jak gorący wiosenny powiew
jak wielkiej miłości trwały znak
jak wieczorna zorza utkana z pacierzy
j e s t e ś
zawsze na polskiej ziemi
zawsze wśród wielkiej ciemności
jaśniałeś i wzbijałeś się w niebo
nie tylko na Wzgórzu Lecha
byłeś Białym Orłem Wolności...

(Kardynał Stefan Wyszyński)
Bd poczenia z baz danych. Bd:Access denied for user 'aa30560_adminry'@'az0016.srv.az.pl' (using password: YES)