INFORMACJE:| KULTURA |
10.09.2014 Środa
Pióro pisarza Konkurs literacki ...w Stuletniej Drodze Niepodległości

Zgodnie z Regulaminem w konkursie mogą wziąć udział dawni i dzisiejsi członkowie Orkiestry Dętej Quantum w Rychwale i jej sympatycy - zatem chyba każdy rychwalak.
Warunkiem udziału jest napisanie tekstu poetyckiego lub prozatorskiego na temat:
Bronią Języka – Sztandar i Słowo, w Stuletniej Drodze Niepodległości

Termin składania prac:
do 26. września 2014 r.
Organizatorzy:
Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał
Orkiestra Dęta Quantum OSP w Rychwale
Skład Komisji:
Kapelmistrz Zbigniew Osajda - honorowy przewodniczący
Leokadia Śniegowska - przewodnicząca
Katarzyna Osajda - sekretarz
Danuta Maciaszek - członek
Sponsorzy:
Starostwo Powiatowe w Koninie
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone!

Szczegółowy Regulamin Konkursu - Otwórz - Pobierz
(Regulamin udostępniła pani Katarzyna Osajda).