INFORMACJE:| GMINA |
01.10.2013 Wtorek
Siłownie wiatrowe Wiatraki w Gminie Rychwał

demokracja (gr.),
forma ustroju państwa, w którym uznaje się wolę większości
jako źródło władzy (...)
Encyklopedia Powszechna

We czwartek, 26 września 2013 roku radni Rady Miejskiej w Rychwale wynikiem:
8 za,
3 przeciw,
4 wstrzymujące
przegłosowali uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
który zezwala na budowę siłowni wiatrowych w Gminie Rychwał (na wybranych terenach).
Będzie 9 wiatraków, a dokładna ich lokalizacja zależy od umów z właścicielami ziemskimi.
Obradom towarzyszyły protesty!

Temat wiatraków sięga do 2002 roku;
lokalizacja - 2011 roku.

Czy Mieszkańcy Rychwała są nadal podzieleni
w tematach ważnych dla przyszłości Miasta i Gminy?

Czy w sprawie Jej rozwoju nie ma wspólnego zdania!?