INFORMACJE:| GOSPODARKA |
28.03.2011 Poniedziałek
Walne Zebranie Solidarni w Partnerstwie Walne Zebranie Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie

W dniu 25 marca w Rzgowie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 przedstawił Prezes Zarządu; mówił...

 • W roku 2010 Zarząd obradował 15 razy.
 • Stowarzyszenie na koniec roku 2010 liczyło 175 członków.
 • Wystawy i targi, w których Lokalna Grupa Działania brała udział w charakterze wystawcy, to:
  • Dni Staromiejskie, XI Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego w Sompolnie,
  • Powiatowo - Gminno - Parafialne Dożynki w Rychwale,
  • Targi Regionów i Produktów TOUR SALON 2010 w Poznaniu.
 • W miesiącu wrześniu LGD zorganizowała wydarzenie promocyjne
  pt. Rowerowy zawrót głowy ze Stowarzyszeniem Solidarni w Partnerstwie.
 • (...)
 • W 2010 roku składano wnioski na:
  1. Odnowę wsi
  2. Małe projekty
  3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  W celu oceny wniosków odbyło się 6 spotkań Organu Decyzyjnego - Rady Stowarzyszenia.

 • Miłym akcentem Zebrania było wręczenie odznaki, podziękowań, pamiątek, kwiatów... byłemu Członkowi Zarządu!
Powiększ zdjęciePowiększ zdjęciePowiększ zdjęcie

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przedstawiła
Protokół z kontroli Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie;
podkreśliła
Prawidłową współpracę Zarządu Stowarzyszenia z organami władzy samorządowej i administracyjnej.

Wójt Rzgowa zabierając głos wskazał na skuteczność działań Zarządu Stowarzyszenia!

Podczas Zebrania podjęto - m.in. - uchwały w sprawie:

 • Zmiany Członka w Zarządzie Stowarzyszenia.
 • Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia.
 • Zmiany wzoru odznaki honorowej Stowarzyszenia.