INFORMACJE:| GOSPODARKA |
14.12.2010 Wtorek
Okiem Radnej - Po wyborach...

Bycie radnym oznacza reprezentowanie interesów miejscowości, w której zostało się wybranym,
także - uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju Gminy, Miasta...
Z kolei wybrani - delegowani powinni mieć świadomość, że nie zostali oni powołani przez wyborców przypadkowo, dziwnym trafem czy zrządzeniem losu.

Odnosząc się do własnych doświadczeń, obserwacji „okiem radnej” pozwolę sobie na pewną refleksję:

 • Daleka przed nami droga do społeczeństwa obywatelskiego - do Społeczności Obywateli;
  Uważam tak, ponieważ Samorządowa Społeczność charakteryzuje się wysokim zmysłem wrażliwości i krytycyzmu, np. wobec fundamentalnych wyborów pomiędzy prawdą i fałszem, dobrem i złem, itp.
 • W życiu społecznym w zasadzie nie ma debaty publicznej! Zbyt często serwuje się kłótnie i „pyskówki” na temat narracji rzeczywistości i faktów.
  A przecież debata o takich sprawach, jak:
  • dobro wspólne,
  • zasada pomocniczości,
  • opcja preferencyjna,
  • prawo do współuczestnictwa w podziale dóbr...
  to tylko wybrane, lecz niezbędne kierunki do rzetelnej i praworządnej demokracji.
 • Wdrażanie się do odpowiedzialności za życie społeczne nie jest sprawą dowolności, w przeciwnym razie grozi nam beznadzieja życia społecznego i politycznego;
  Ta maksyma zbyt często jest lekceważona.
 • W wyborach samorządowych wydaje się:
  • niezbędne wprowadzenie okręgów jednomandatowych;
  • tworzenie konfederacji stowarzyszeń - to istotny krok w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
  • żadna demokracja nie ostanie się bez etyki;
  • szczególnie ważną sprawą jest wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży;
  • działania w sferze kultury to podstawa tworzenia kreatywnego klimatu w samorządzie;
  • sprawy społeczne winny iść w kierunku służenia pomocą w wyjściu ze złej sytuacji przynajmniej tym, którzy są w stanie tego dokonać.
 • W pełnieniu mandatu radnego niewątpliwie pomagają media, organizacje pozarządowe, szkoły, podmioty gospodarcze...
  Dlatego uważne wsłuchiwanie się w ich głosy umożliwia skuteczniejsze działanie.

Demokracja! Samorządność! Debata!...Tworzymy Historię!

Oto kilka spostrzeżeń, które nie wyczerpują tego tak ważnego tematu.