INFORMACJE:| GOSPODARKA |
09.11.2010 Wtorek
Kandydat do Rady Miejskiej w Rychwale - 2010

Kandyduję do Rady Miejskiej w Rychwale z niezależnego - własnego Komitetu Wyborczego Wyborców Nauka i Tradycja w Przyszłość. Pragnę mieć wpływ na rozwój Gminy Rychwał - na miarę XXI wieku.
Leokadia Maria Śniegowska - Jaka jestem?

Tylko życie poświęcone innym
warte jest przeżycia.

Albert Einstein
Leokadia Maria Śniegowska

Leokadia Maria Śniegowska

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Uzyskałam drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego.
Ukończyłam studia w zakresie Pedagogiki Specjalnej - Oligofrenopedagogiki.

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie
Współpracuję z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana - Oddziałem Miejskim w Rychwale.

 • Doświadczony samorządowiec - byłam i jestem radną;
 • Aktywista - działalność w organizacjach młodzieżowych i w związkach zawodowych.

Wychowawca wielu finalistów i laureatów konkursów polonistycznych
Autor indywidualnego programu nauczania języka polskiego .

KWW Nauka i Tradycja - w Przyszłość
W swojej działalności publicznej
zawsze pamiętam o zasadach:
 • uczciwości
 • podejmowaniu decyzji
  zgodnie ze swoim sumieniem
 • nie obiecywaniu tego,
  co ode mnie nie zależy

Uhonorowana:

 • nagrodami ministra oświaty, kuratora oświaty, burmistrza, dyrektora szkoły;
 • inne wyróżnienia, np.:
  • Chorągwiana Odznaka Ziemi Szczecińskiej
  • Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego
  • Odznaka - Przyjaciel Dziecka

Podziękowanie Instytutu Badań MOiW za udział w badaniach empirycznych...

Notka biograficzna w publikacji Księga Zasłużonych Działaczy ZNP.

Moje hobby to:

 • dobra książka (poezja!),
 • turystyka,
 • rower.

Priorytety:

 • Troska o dobry wizerunek środowiska lokalnego:
  • publikacje w gazecie lokalnej i na stronie internetowej,
  • tworzenie warunków dla partnerskiej współpracy mieszkańców, instytucji, organizacji, grup i środowisk Gminy Rychwał.
 • Uparta w dążeniu do prawdy, odrzucam wygodny relatywizm.
 • Cenię: uczciwość, rzetelność i kompetencje.
  Podejmuję decyzje zgodnie ze swoim sumieniem.
 • Pracowita i konsekwentna.
  Jako pedagog - zatroskana o edukację młodych ludzi;
  o rozwój zainteresowań, pasji i talentów (np. dom kultury).
 • Aktywny animator imprez środowiskowych.
  Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego - istotne zadanie w mojej pracy samorządowej!
  Inicjator i organizator konkursów promujących dziedzictwo i walory turystyczno - historyczne Gminy Rychwał.
 • Zafascynowana pięknem Ziemi Wielkopolskiej!
  Uprawnienia kierownika wycieczek i organizatora obozów wykorzystuję w promocji i organizacji aktywnego wypoczynku i turystyce.
 • Współorganizator letniego wypoczynku i rajdów rowerowych.

Znam:

 • problemy i potrzeby Gminy Rychwał,
 • oczekiwania młodych ludzi,
 • potencjał ukryty w kapitale ludzkim.

Jeśli zostanę radną...

Chcę być z tymi Mieszkańcami Gminy Rychwał,
którzy kierując się sumieniem i sercem, zamierzają budować Ziemię Rychwalską;

Sprawiedliwą!Samorządną!Solidarną!

Niektóre moje plany:

Przyszłość zaczyna się
dzisiaj, nie jutro!
 • Szczególną uwagę poświęcę wdrażaniu programów unijnych i pomocy w pozyskiwaniu środków z tych funduszy, np. organizacja szkoleń skierowanych na aktywizację i nabywanie umiejętności,
  zwłaszcza - kwalifikacje przydatne na rynku pracy.
 • Zadbam o stwarzanie warunków do rozkwitu drobnej przedsiębiorczości;
  poprę inicjatywy stowarzyszeń i Gminy promujące walory terenów inwestycyjnych, przede wszystkim - inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.>br />Odwołam się do kapitału Ludzkiego.
 • Wesprę każde działanie na rzecz rozwoju infrastruktury i warunków poprawy jakości życia, np.:
  drogi, energia gazowa, instalacje proekologiczne, budowa terenów zielonych, placów zabaw, ścieżek rowerowych...;
  Rewitalizacja Rynku! - Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie - zadanie to zostało rozpoczęte w ramach programu - Odnowa wsi:
  1. 1 - 18 grudnia 2009 roku - złożono Wniosek na I etap;
  2. 4 - 18 maja 2010 roku - złożono Wniosek na II etap;
 • Zadbam o promocję i wzrost usług turystyczno - rekreacyjnych ze wskazaniem na walory przyrodniczo - krajobrazowe i historyczno - kulturowe Gminy Rychwał, m.in. poprzez:
  • rozbudowę infrastruktury informacyjnej i usługowej,
  • oznakowanie tras pieszych i rowerowych,
  • wykorzystanie już istniejących atrakcji turystycznych (np.: agroturystyka, produkt lokalny),
   trasy rowerowej Rowerowa szóstka, trasy konnej Podkuta szóstka.

Ważne miejsce w moim programie zajmują:

 • Edukacja na poziomie XXI wieku!:
  • dostęp do Internetu;
  • miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka, np. dobudowa sali edukacyjnej w Przedszkolu w Rychwale;
  • nauka ekonomii, przedsiębiorczości, praw rynku...
 • Wykorzystanie potencjału turystycznego:
  wspieranie i inicjowanie działalności sportowej dzieci i młodzieży w ramach stowarzyszeń i klubów sportowych (w tym: budowa sali sportowej - pełnowymiarowej, lecz... na miarę możliwości finansowych Gminy);

Pamiętając o przeszłości,
angażujemy się w przyszłość!

- powiedział Jan Paweł II

Zainicjuję i podejmę:

 • Planowe działania skierowane na zachowanie dziedzictwa kulturowego, np.:
  • ratowanie śladowych zabytków,
  • podtrzymanie tradycji, zwyczajów oraz sztuki ludowej inspirowanej folklorem;
 • Dużo uwagi poświęcę tym zadaniom, które będą służyć kultywowaniu wielkopolskich zwyczajów i tradycji, np.:
  • wspieranie amatorskich zespołów folklorystycznych i wokalno - muzycznych,
  • wspieranie twórczości ludowej,
  • wspieranie orkiestr dętych,
  • wspieranie OSP i stowarzyszeń,
  • sfinalizowanie edycji książkowej: Ocalić ślad od zapomnienia.
 • Adaptacja budynku byłej mleczarni na dom kultury lub budowa budynku od podstaw (w zależności od możliwości pozyskania środków budżetowych i kondycji finansowej Gminy) - to istotne zadanie dla przyszłej Rady!
 • Potrzeby każdej rodziny są mi bliskie!
 • Dla każdego zawsze znajdę czas!

Zbliżają się Wybory Samorządowe!

Wierna zasadom:

 1. z szacunkiem dla rodziny i tradycji,
 2. zawsze w walce o słuszne sprawy,
 3. podejmowanie decyzji zgodnie z sumieniem!

Kandyduję
do Rady Miejskiej w Rychwale:

KWW Nauka i Tradycja - w Przyszłość

Okręg Nr 1,Lista nr 28

Dziękuję!