INFORMACJE:| GOSPODARKA |
18.10.2010 Poniedziałek
Wnioski złożone przez Gminę Rychwał w ramach PROW

Wnioski złożone przez Gminę Rychwał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie.

Wykaz wniosków złożonych z terenu Gminy Rychwał w ramach Środków finansowanych na realizację LSR - Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie;
postęp:

 • W artykule z dn. 08.09.2010r. Lokalna Strategia Rozwoju został zaprezentowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; także - środki finansowe na realizację LSR.
 • Zamieszczono wykaz wniosków
  • 2 – z Odnowy wsi
  • 2 – z Małych projektów
 • Podaję do wiadomości postęp prac w zakresie realizacji wniosków:

Część pierwsza – dotyczy 2009r.

 1. Małe projekty – nabór 1-18 grudzień 2009 roku
  Gmina Rychwał:
  Remont budynku w Jaroszewicach Rychwalskich
  etap I.
  Wniosek po uzupełnieniu zakwalifikowano do dofinansowania.
  10.09.2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie z realizacją do końca 2011r.
  Kwota wnioskowana pozostała bez zmian.
 2. Odnowa wsi – nabór 1-18 grudzień 2009 roku
  Gmina Rychwał:
  Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał
  etap I.
  Wniosek po 1-wszym uzupełnieniu.
  Brak dalszych informacji.
  Kwota wnioskowana pozostała bez zmian.

Część druga – dotyczy 2010r.

 1. Małe projekty – nabór 4-18 maj 2010 rok
  Gmina Rychwał:
  Pamiętaj o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu Zespołu Ludowo - Biesiadnego Bielanki
  Czas rozpatrywania wniosku w Urzędzie Marszałkowskim został wydłużony do dnia 18 grudnia 2010 roku.
 2. Odnowa wsi – nabór 4-18 maj 2010 rok
  Gmina Rychwał:
  Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał
  etap II.
  Wniosek po 1-wszym uzupełnieniu.
  Brak dalszych informacji.
  Kwota wnioskowana pozostała bez zmian.