INFORMACJE:| GOSPODARKA |
16.09.2010 Czwartek
Konferencja LGD w Ślesinie... Konferencja w Ślesinie

Lokalna Grupa Działania Solidarni w Partnerstwie w dokumencie
Lokalna Strategia Rozwoju założyła wiele celów operacyjnych skierowanych
na aktywizację i nabywanie umiejętności przez mieszkańców obszaru LGD; m.in.: w zakresie:
zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz zwiększanie usług turystycznych i rekreacji;

zwłaszcza poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego, ze wskazaniem na walory
przyrodniczo - krajobrazowe i historyczno - kulturowe obszaru wdrażania LSR;

np.: przebiegający tędy szlak bursztynowy, zabytki, dzieje osadnictwa holenderskiego, a także ciągle kultywowane tradycje, zwyczaje oraz sztuka ludowa i twórczość inspirowana folklorem.

Operacje w ramach w/w zagadnień obejmują – m.in. - organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, np.:
W dniach: 9-11 września 2010r. w Ślesinie odbyła się konferencja na temat możliwości wykorzystania walorów krajobrazowych Lokalnych Grup Działania w celu przygotowania projektów współpracy Kryształy Wielkopolski!

Powiększ zdjęciePowiększ zdjęciePowiększ zdjęcie

Organizatorami Konferencji byli:

  • Sekretariat Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
  • Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Urząd Marszałkowski Urzędu Wielkopolskiego
wraz z lokalnymi grupami działania:
Solna Dolina, Dwa Mosty, Turkowska Unia Rozwoju oraz Solidarni w Partnerstwie.

Wypracowano projekty współpracy - m.in.:

  1. Rozwój i wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych, tj. wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru LGD (agroturystyka).
  2. Dynamiczny rozwój turystyki dziedzictwa - elementy poznawcze dotyczące historii - (szlak bursztynowy).

Czytaj również artykuł Lokalna Strategia Rozwoju.