INFORMACJE:| GOSPODARKA |
10.12.2015 Czwartek
Solidarni w Partnerstwie Punkt Konsultacyjny SSWP

11. grudnia 2015 Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie organizuje Punkt Konsultacyjny i zaprasza m.in. mieszkańców gminy Rychwał. Spotkanie dotyczy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie zaprasza:

  • przedstawicieli sektora publicznego
  • przedsiębiorców
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych
  • oraz mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania,
    m.in. Gminy Rychwał

do odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego obsługiwanego przez pracowników biura Stowarzyszenia

Punkt Konsultacyjny SSWP

Data:
11 grudnia 2015 r.
Godziny:
9:30 - 11:00
Miejsce:
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale

W ramach powyższej Konsultacji zachęcamy do wyrażania opinii oraz uwag do dotychczasowych opracowań dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, m.in.: celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć...

Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie
Leokadia Śniegowska