INFORMACJE:| GOSPODARKA |
03.09.2014 Środa
Ankieta Ocena wykorzystania środków unijnych przez gminę Rychwał

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety skierowanej do mieszkańców gminy Rychwał.

Ankieta zostanie wykorzystana na potrzeby pracy magisterskiej, pt.:
Rola środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w finansowaniu zadań własnych gmin powiatu konińskiego w latach 2007-2013.
Pracę magisterską pisze Pani Sywlia Górniak - studentka gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aknietę można wypełniać do końca września br.

Przejdź do ankiety