INFORMACJE:| GMINA |
06.06.2014 Piątek
Okiem Radnej - Festiwal Szkoły z Klasą 2.0

...kto chce szybkiego rozwoju społeczeństwa,
musi inwestować w kulturę,
w kapitał ludzki!

Leon Dyczewski

21 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych odbył się Festiwal Szkoły z Klasą 2.0.
Festiwal Nauki by uwieńczeniem całorocznej pracy uczniów oraz zespołu nauczycieli biorących udział w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zaproszeni goście z podziwem i uznaniem uczestniczyli w prezentacji medialnej prowadzonej przez Bohaterów Festiwalu Nauki!
Uczniowie wiedzą, umiejętnościami... uzasadniali założenia Programu:
...pomaga rozwijać umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia!

Dyrektor Szkoły zapowiedziała:
Mam pomysł na skorzystanie z programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015.
Szkoła otrzymała odznakę i tytuł Szkoły Eksperckiej, a to zobowiązuje!

Zespołowi nauczycielskiemu, uczniom i ich rodzicom życzę dalszych sukcesów w kreowaniu otwartych umysłów młodego pokolenia!