INFORMACJE:| GMINA |
21.06.2013 Piątek
KWoG Rychwał Konkurs Wiedzy o Gminie Rychwał! - VII edycja

Wędrowanie po kartach historii, to lekcja patriotyzmu!
Konkurs Wiedzy o Gminie Rychwał można wpisać w poczet... tradycji, zwyczajów,
historii Gminy Rychwał!

Jednak rok 2013, Rok Dostojnego Jubileuszu Rychwała, narzucił wyjątkową - niepowtarzalną tematykę;
zmusił do sięgania w przeszłość, do archiwum, do przykrytych kurzem fotografii!

27 maja 2013 roku
w budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale zostały przeprowadzone eliminacje VII edycji Konkursu Wiedzy o Gminie Rychwał - 2013
pt. 600 lat Rychwała w dokumentach, literaturze, pamięci...

Zaproszenie przyjęło Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Rychwale oraz Czytelnicy - Uczniowie Zespołu Szkół w Rychwale i Szkół Podstawowych Gminy Rychwał.

Organizatorami byli:

 • Burmistrz Rychwała
 • Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy Rady Miejskiej w Rychwale
 • Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale
Powiększ zdjęcie

Organizatorzy Konkursu przyjęli cele edukacyjno - wychowawcze; w tym: wzmacnianie zjawiska identyfikacji dzieci i młodzieży z miejscem pochodzenia, z jego dziedzictwem.
Jubileusz Rychwała:
przeszłość - teraźniejszość - przyszłość...
Stwarzanie możliwości poznania Małej Ojczyzny
w aspekcie Jej walorów historycznych
i turystyczno - krajoznawczych.
Budowanie postaw patriotycznych, etyczno- moralnych
i społecznych, w tym także samorządowych i kulturalnych.

Wpisowym - typującym do dalszego etapu Konkursu - była praca plastyczna pt. Moje Miasto w Przyszłości.

Z trudną materią wiedzy o Małej Ojczyźnie zmierzyli się:
Weronika Brzezińska, Jakub Bengier, Katarzyna Skąpska, Justyna Pawłowska, Dominika Zalas, Nikola Zandecka, Karolina Waszyńska, Eryka Paulińska, Krystian Czapkajło i Adrian Kałużny.

Powiększ zdjęcie

6 czerwca br.
przy suto zastawionym stole (soki, owoce, lody...) dokonano podsumowania wyników Konkursu. W atmosferze gromkich oklasków i serdecznych gratulacji Pasjonatów wiedzy o Ziemi Rychwalskiej uhonorowano wyróżnieniami, nagrodami książkowymi i pamiątkowymi dyplomami!
Podczas Święta Ziemi Rychwalskiej: Rychwalia - 2013 Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara Karolinie Waszyńskiej i Katarzynie Skąpskiej wręczył nagrody książkowe, a Nikoli Zandeckiej - za zajęcie I miejsca - nagrodę i okolicznościową statuetkę!
Gratulujemy!

P.S.

Prace plastyczne Dzieci i Młodzieży odsłaniają Ich oczekiwania, marzenia o Miasteczku, w którym mieszkają,
np.: kino, dom dla Seniorów, park...

Punkt 11. testu zachęcał Uczestników Konkursu do wyrażania opinii:
Opisz - Twoim zdaniem- najciekawsze miejsce w Rychwale.

Fragmenty prac:
 • Moim zdaniem najciekawszym miejscem w Rychwale jest Biblioteka. Urządzono w niej salę, w której z kolegami możemy pograć w ciekawe gry.
 • Wyróżniającym się miejscem jest park. (...) Można spokojnie odpocząć wśród śpiewu ptaków, szumiących drzew i nieśmiało z trawy wychylających się polnych kwiatków. Dla maluchów przygotowano plac zabaw, na którym w godzinach popołudniowych bawią się dzieci, a ich rodzice miło spędzają czas.
 • Chlubą Rychwała jest nasz piękny Rynek i zabytkowy Kościół...
 • Lubię stadion.(...) Mogę usiąść na ławce i obserwować ćwiczące dzieci.
 • Ciekawe miejsce w Rychwale to Szkoła, Jej teren. Mogę tam grać w piłkę nożną...
 • Na uwagę zasługuje sala, w której odbywają się zajęcia Ogniska.(...) Tam z kolegami spędzam dużo czasu.
  Każdy komuś pomaga.
L.Ś.