INFORMACJE:| GMINA |
08.12.2011 Czwartek
Solidarni w Partnerstwie Zaczęło się od porozumienia Gmin: Stare Miasto i Rychwał...

7 marca 2006 roku w Królikowie 89 członków z Gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków założyło Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie! www.sswp.com.pl
7 grudnia 2011 roku w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie z terenu Gminy Rychwał;

m.in. analizowano:

 1. Leokadia Śniegowska - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia -
  przedstawiła struktury i założenia Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie
 2. Marzena Grubska - reprezentant Gminy Rychwał -
  przygotowała prezentację zrealizowanych projektów inwestycyjnych w ramach Programu Leader.
 3. Iwona Bańdosz - dyrektor biura Stowarzyszenia -
  omówiła Plan Działalności Stowarzyszenia na rok 2012.

Dyskutanci zauważyli, że cele główne przyjęte przez członków Stowarzyszenia są realizowane systematycznie, np.:

 • odtwarzanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • wykorzystywanie walorów kulturowych i przyrodniczych obszaru LGD.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze;
Uczestnicy zgłosili potrzebę organizowania zebrań (2-3 w ciągu roku), obowiązkowo - przed walnym.