INFORMACJE:| GMINA |
08.10.2014 Środa
Głosuj Kandydat do Rady Miejskiej w Rychwale - 2014

Leokadia Maria Śniegowska
Kandyduję do Rady Miejskiej w Rychwale z niezależnego komitetu wyborczego:
Komitet Wyborczy Wyborców Leokadia Śniegowska

Kandydat do Rady Miejskiej w Rychwale
Moje hasło wyborcze:

Łączenie Tradycji
z Nowoczesnością!

Moje Atuty:
 • kompetencje
 • doświadczenie
 • odpowiedzialność
 • rzetelność

Jaka jestem?

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uzyskałam drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego.
Ukończyłam studia w zakresie Pedagogiki Specjalnej - Oligofrenopedagogiki.

Posiadam duże doświadczenie w zakresie pracy w administracji i życiu społecznym:
 • pełniłam funkcje:
  • Zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół w Rychwale,
  • Zastępcy Inspektora Oświaty w Gminie Rychwał,
  • Inspektora Oświaty w Gminie Rychwał;
 • obecnie:
  • Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie,
  • Wiceprzewodnicząca TPD w Rychwale,
  • oraz członek Komisji Rewizyjnej TPD w Koninie,
  • Współpracuję z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana Oddział w Rychwale.
Doświadczony samorządowiec:
byłam radną przez trzy kadencje, w tym:
 • Przewodnicząca Komisji ds. Organizacji Zadań Gminy Rady Miejskiej w Rychwale
 • oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Otwarta na nowe wyzwania:
 • wychowawca wielu finalistów i laureatów konkursów polonistycznych,
 • autor indywidualnego programu nauczania języka polskiego,
 • pasjonat ustawicznego samokształcenia i doskonalenia się,
 • promocja pozyskania środków unijnych, np. nowa perspektywa finansowa PROW 2014-2020.
Poprzez publikacje dzielę się swoim doświadczeniem:
 • redaguję własny, niezależny internetowy portal informacyjny www.rychwal.info
 • publikuję artykuły w gazecie lokalnej
Uhonorowana
 • nagrodami
  • ministra oświaty,
  • kuratora oświaty,
  • burmistrza,
  • dyrektora szkoły;
 • inne wyróżnienia, np.:
  • Chorągwiana Odznaka Ziemi Szczecińskiej
  • Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego
  • Odznaka - Przyjaciel Dziecka
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Zasłużony dla Powiatu Konińskiego
 • Podziękowanie Instytutu Badań MOiW za udział w badaniach empirycznych...
 • Notka biograficzna w publikacji Księga Zasłużonych Działaczy ZNP
Moje hobby:
 • dobra książka
 • turystyka
 • i ...rower!

Znam:

Lista spraw - długa! Potrzeby - duże! Wyzwania - coraz większe!
Jestem otwarta na:
 • oczekiwania ludzi,
 • problemy Mieszkańców Gminy Rychwał,
 • potencjał ukryty w kapitale ludzkim.

Priorytety:

 • Moje hasło wyborcze, to Łączenie Tradycji ze Współczesnym Myśleniem!
 • Cenię: kompetencje, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość.
  Cechuje mnie pracowitość i konsekwencja.
 • Kieruję się interesem wspólnoty samorządowej.
  Odrzucam wygodny relatywizm.
 • Widzę konieczność wsparcia ludzi z pasją.
  Rozwój lokalny powinien być kierowany przez społeczność lokalną.
 • Sprawdziłam się jako aktywny animator imprez środowiskowych oraz inicjator i organizator konkursów promujących dziedzictwo kulturowe i walory turystyczno - historyczne Gminy Rychwał,
  np. Konkurs Wiedzy o Gminie Rychwał
  (zorganizowałam 8 edycji w/w Konkursu).
 • Jako doświadczony i kreatywny działacz w organizacjach pozarządowych podejmę inicjatywy na rzecz pozyskania środków unijnych, w tym:.
  • wdrażanie kierunków LSR - zwłaszcza z obszaru LGD,
  • dostrzegam potrzebę inwestycji
   • w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług,
   • w ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego,
   • w kształtowanie przestrzeni publicznej, np. opracowanie harmonogramu remontu dróg, oznakowanie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów oraz ulic i miejsc użytku publicznego.
 • Jestem zaangażowana w działania promujące dobry wizerunek środowiska lokalnego oraz edukację młodego pokolenia.

Jeśli zostanę radną...

 • Odwołam się do kapitału ludzkiego.
 • Dla każdego zawsze znajdę czas!
  Potrzeby każdej rodziny są mi bliskie!
 • Ważne miejsce w moim programie zajmuje
  edukacja na poziomie XXI wieku!
 • Szczególną uwagę poświęcę wdrażaniu programów unijnych.
  Zadbam o stwarzanie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości.
  Zadbam o promocję i wzrost usług turystyczno - rekreacyjnych ze wskazaniem na walory przyrodniczo - krajobrazowe i historyczno - kulturowe Gminy Rychwał.
 • Wesprę pomysły na rzecz rozwoju infrastruktury i warunków poprawy jakości życia Mieszkańców Gminy i Miasta Rychwał.
 • Zainicjuję i podejmę:
  • działania skierowane na zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  • dużo uwagi poświęcę tym zadaniom, które będą służyć kultywowaniu wielkopolskich zwyczajów i tradycji.
 • Pozostanę wierna zasadom:
  • Zawsze z gospodarskim spojrzeniem!
  • Zawsze w działaniach o słuszne sprawy!
  • Zawsze podejmowanie decyzji zgodnie z sumieniem!
Kandyduję
do Rady Miejskiej w Rychwale:
Okręg nr 1     Pozycja 07
Dziękuję!